هــــورانه

روشن‌تر از خاموشی...

روشن‌تر از خاموشی...

 

 

 

 

یکی از تزئیناتی که در ساختار توخالی و کروی شکل گنبد به کار می‌رفته (و احیانا می‌رود)، به این صـورت است که در تنه‌ی زیرسازه‌ی دایره‌ای گنبد (که بـه آن گریو، ســاقه و یا گردنــی گنـبد نیز گفـته می‌شــود، به انگلیـسی: Tholobate)، پنجـره‌هایی کوچک وعمدتا به تعداد زوج (ازیک الی چهارجفت)، ایجاد می‌شده که علاوه بر جنبه‌ی تزئینی آن، فضای زیر سقف مقرنس گنبد را با ایجاد باریکه های نور، روشن می‌کند.

به این حفره های نورگیر، «هورنو» و به آن باریکه‌ی نور،«هـورانه» می‌گویند.

«هور»، خورشید است و شاید بتوان گفت: «هورانه» یعنی منسوب به خورشید.

 

 

هرچند به قدر باریکه‌ای

دوست دارم «روشنــگر» باشم...